photo_2017-05-02_15-56-01

شرکت نمونه استان اصفهان

گروه صنعتی سپاهان از بین ۱۳۰۰ شرکت به عنوان شرکت نمونه در استان اصفهان برگزیده شد.

 

در تاریخ ۱۰/۲/۹۶ مراسم تجلیل از واحد ها و کارگران نمونه به مناسبت روز کارگر ، در محل اتاق بازرگانی استان اصفهان برگذار گردید.

در این مراسم که با حضور : استاندار ، مدیر کل تامین اجتماعی ، مدیر کل فنی و حرفه ای ، چندین تن از نمایندگان مجلس ، دبیر اجرایی خانه کارگر ، مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی ، رئیس سازمان  بسیج کارگری برگزار گردید، گروه صنعتی سپاهان از بین ۱۳۰۰ شرکت به عنوان شرکت نمونه استان اصفهان برگزیده شد.

number1

 

photo_2017-05-03_09-26-28

steel tube