image (2)

لوح تقدیر

گروه صنعتی سپاهان در همایش تقدیر از تامین کنندگان برتر شرکت گاز اصفهان به عنوان برترین تامین کننده لوح تقدیر دریافت نمود. .  

گروه صنعتی سپاهان در همایش تقدیر از تامین کنندگان برتر شرکت گاز اصفهان به عنوان برترین تامین کننده لوح تقدیر دریافت نمود.

.

image (2)

 

Image-3 (1)

Image-2 (1)

Image-1 (3)