image (1)

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

گروه صنعتی سپاهان در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز حضور پر رنگی داشته و پذیرای تمام مراجعه کنندگان محترم می باشد. غرفه گروه صنعتی سپاهان بازدید کنندگان قابل توجهی داشته که از این میان می توان به بازدید مدیرعامل شرکت ملی گاز اشاره نمود که از غرفه گروه صنعتی سپاهان به […]

گروه صنعتی سپاهان در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز حضور پر رنگی داشته و پذیرای تمام مراجعه کنندگان محترم می باشد.

غرفه گروه صنعتی سپاهان بازدید کنندگان قابل توجهی داشته که از این میان می توان به بازدید مدیرعامل شرکت ملی گاز اشاره نمود که از غرفه گروه صنعتی سپاهان به آدرس نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، سالن ۱۰ و ۱۱ غرفه ۲۵۷ دیدن فرمودند.

image (8)image (2)image (9)image (5)

steel tube