صادرکننده قابل تقدیرسال 1395

کسب عنوان صادر کننده قابل تقدیر

انتخاب مجدد شرکت سپاهان به عنوان صادرکننده قابل تقدیر در سال ۱۳۹۵ نشان از کیفیت برتر محصولات این شرکت شامل انواع لوله های فولادی، لوله های صنعت نفت و گاز و آبرسانی و … دارد. ارائه خدمات متمایز، ضامن گسترش روزافزون بازارهای هدف و رشد صادرات غیرنفتی می باشد. امید است تلاش این شرکت در […]

انتخاب مجدد شرکت سپاهان به عنوان صادرکننده قابل تقدیر در سال ۱۳۹۵ نشان از کیفیت برتر محصولات این شرکت شامل انواع لوله های فولادی، لوله های صنعت نفت و گاز و آبرسانی و … دارد.
ارائه خدمات متمایز، ضامن گسترش روزافزون بازارهای هدف و رشد صادرات غیرنفتی می باشد. امید است تلاش این شرکت در مسیر کیفیت برتر و توسعه صادرات با همراهی شما مشتریان گرامی همواره منجر به تحقق موفقیتهای بهتر و بیشتر گردد.

Steel tube