انواع ورق

انواع ورق

گروه صنعتی سپاهان با بهره گیری از ساختار منسجم بازرگانی داخلی و خارجی و تجهیزات پیشرفته موجود قادر به تأمین مواد اولیه صنایع بشکل کویل  سنگین و کویل سبک سازی شده ، ورق فولادی،  شیت فولادی و نوار فولادی از ضخانت 0.8 تا 12.7 میلیمتر مطابق با سفارش مشتری است.

SEPAHAN INDUSTRIAL Book V3 mail_Page_14SEPAHAN INDUSTRIAL Book V3 mail_Page_10