برگزاری سمینار آموزشی شرکت گروه صنعتی سپاهان در سال 1393 در محل هتل پارسیا شهر قم

اولین سمینار آموزشی شرکت گروه صنعتی سپاهان در سال 1393 در محل هتل پارسیا شهر قم و با هماهنگی سازمان نظام مهندسی استان قم برگزار گردید.  این سمینار آموزشی که با محوریت معرفی لوله های مانیس گاز طرح ریزی گردیده بود، با حضور حدود 160 نفر  از مهندسین ناظر گاز، اعضای کمیته گاز ، اعضای […]

اولین سمینار آموزشی شرکت گروه صنعتی سپاهان در سال 1393 در محل هتل پارسیا شهر قم و با هماهنگی سازمان نظام مهندسی استان قم برگزار گردید.  این سمینار آموزشی که با محوریت معرفی لوله های مانیس گاز طرح ریزی گردیده بود، با حضور حدود 160 نفر  از مهندسین ناظر گاز، اعضای کمیته گاز ، اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان قم و همچنین جمعی از مجریان و پیمانکاران گاز استان برگزار گردید. در این همایش جناب آقای مهندس گودرزی، مدیریت فروش و بازاریابی ضمن معرفی شرکت گروه صنعتی سپاهان به ارائه اطلاعاتی در ارتباط با دامنه ی تولیدات و موارد کاربرد محصولات پرداختند.همچنین سخنرانی جناب آقای مهندس ملک پور، مدیریت تولید نیز حول محور روشهای تولید، کیفیت و همچنین استاندارد محصولات قرار داشت. در ادامه آقای مهندس شهبازی، مدیریت فنی و مهندسی نیز به بیان توضیحاتی در ارتباط با اطلاعات فنی و مهندسی محصولات پرداختند.

IMG_4455IMG_4423_1IMG_4459IMG_4457IMG_4445