تماس با ما

دفتر مرکزی تهران:

 •        تلفن : ۸۸۷۳۹۰۱۰-۰۲۱
 •        دورنگار : ۸۸۷۳۸۰۶۱- ۰۲۱
 •        آدرس : خیابان دکتر بهشتی – چهارراه قائم مقام فراهانی -خیابان احمد قصیر (بخارست سابق)، شماره ۱
 •        واحد روابط عمومی: ۸۸۷۳۶۸۳۸-۰۲۱
 • دفتر فروش تهران:
 •        تلفن : ۴۷-۸۸۷۳۵۲۴۵- ۰۲۱
 •        دورنگار : ۸۸۷۴۹۱۲۱- ۰۲۱
 • فروش صادرات تهران:
 •        تلفن  : ۸۸۷۳۶۷۲۷-۰۲۱
 •        دورنگار : ۸۸۷۳۶۴۰۰-۰۲۱
 • دفتر فروش اصفهان :
 •        تلفن : ۸-۳۲۶۴۷۶۴۴-۰۳۱
 •        دورنگار : ۳۲۶۵۶۸۵۵- ۰۳۱
 • کارخانه :
 •        اصفهان -کیلومتر ۲۵ جاده  نایین