تندیس کارگاه ایمن برترکشور

شرکت گروه صنعتی سپاهان و افتخار بزرگ دیگر تندیس کارگاه ایمن برتر کشور نشان تلاش ها و کوشش های صادقانه گروه صنعتی سپاهان. تولید کننده لوله فولادی steel tube، لوله گاز API Steel، لوله صنعتی، لوله گاز شهری، لوله گاز خانگی قوطی فولادی، قوطی صنعتی، پروفیل فولادی steel pipe، پروفیل صنعتی و سایر مقاطع فولادی