photo_2019-06-30_15-11-12

حضور شرکت گروه صنعتی سپاهان در مجمع انجمن مدیران صنایع

-

سپاهان با میز معرفی تواناییهای خود در مجمع عمومی انجمن مدیران صنایع کشور حاضر شد. در این مجمع که در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۳ برگزار گردید سپاهان به عنوان یکی از پیشگامان صنعت ایران در کنار صنعتگران دیگر حضور بهم رسانید.