ساخته های فلزی اصفهان (سافا)

سال تاسیس: 1351
محصولات و خدمات:
بهره برداری در زمینه برش ورق و ساخت قفسه های فلزی
بهره برداری انواع قوطی و پروفیل
وب سایت:
www.safa-steel.com
اطلاعات بیشتر:
مساحت: 15.000 متر مربع
کارمندان: 200

شرکت ساخته های فلزی اصفهان در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردید.فعالیت شرکت در ابتدا بهره‌برداری در زمینه برش ورق و ساخت قفسه‌های فلزی بود.این شرکت در سال ۱۳۶۲ با اخذ موافقت اصولی ساخت ۵۰۰۰ تن پروفیل درب و پنجره گالوانیزه رنگ شده به کار خود ادامه داد. درسال ۱۳۶۸ با افزایش تولید به ۱۰۰۰۰ تن قفسه‌های فلزی مشبک و اخذ موافقت اصولی اقدام نمود. در سال ۱۳۸۱ با تغییر خط تولید به ساخت انواع پروفیل باز و دریافت پروانه بهره برداری جهت تولید ۳۵۰۰ تن از محصولات فوق مبادرت نموده و همچنین در خصوص طرح توسعه به میزان ۵۰۰۰۰ تن تولید انواع قوطی و پروفیل و لوله موافقت از اداره صنایع را اخذ نمود. شرکت در سال ۱۳۸۴ پروانه بهره برداری از اداره صنایع دریافت نمود که مقدار ۶۰۰۰۰ تن انواع لوله و قوطی و پروفیل تولید سالیانه در آن در نظر گرفته شده است. در حال حاضر با تکمیل حدود ۱۵۰۰۰ متر مربع سالن و ساختمان اداری با تعداد ۵ خط پروفیل بسته و ۵ خط پروفیل باز مشغول بکار می باشد و فاز دوم طرح در حال بررسی و برنامه ریزی جهت ایجاد خطوط جدید می باشد.