ساخته های فلزی اصفهان (سافا)

سال تاسیس: 1351
محصولات و خدمات:
بهره برداری در زمینه برش ورق و ساخت قفسه های فلزی
بهره برداری انواع قوطی و پروفیل
وب سایت:
esfahansafa.com
اطلاعات بیشتر:
مساحت: 15.000 متر مربع
کارمندان: 200