سهامداران-حقیقی

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
(فرم تکمیل اطلاعات سهامداران)

 

——————————————————————————————————- 

  >

  فرم سهامداران

  مشخصات سهامدار

  نام پدر *

  نام و نام خانوادگی *

  کد بورس *

  شماره شناسنامه *

  محل صدور *

  کد ملی *

  تاریخ تولد (ماه) *

  سال تاریخ تولد *

   تلفن همراه *

  تاریخ تولد (روز) *

  کد پستی *

  تلفن ثابت *

   

  آدرس محل سکونت *

  مشخصات وکیل، ولی ، قیم

  نام پدر

  نام و نام خانوادگی

   کد ملی

  شماره وکالتنامه / قیم نامه

   محل صدور

  شماره شناسنامه

  تاریخ تولد (ماه)

  سال تاریخ تولد

   تلفن همراه / ثابت

  تاریخ تولد (روز)

  آدرس

  کد پستی

  مشخصات حساب بانکی

  نوع حساب

  شماره حساب *

  شماره شبا*

  کد شعبه

  شهرستان

  نام صاحب حساب*

   نام بانک*

  نام شعبه

   

  پیوست (در قالب یک فایل) *

  لطفا مدارک مورد نیاز و عکس کارت ملی خود را به پیوست ارسال نمائید

   

  :لطفا کد امنیتی زیر را وارد نمائید
   

   captcha