سهامداران حقوقی حقیقی

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

سهامداران محترم: به منظور ارسال اطلاعات خود به واحد سهام شرکت خواهشمندیم یکی از فرم های زیر را انتخاب نمایید:

(فرم تکمیل اطلاعات سهامداران حقیقی)

 

(فرم تکمیل اطلاعات سهامداران حقوقی)