ششمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان و همایش تخصصی تجهیزات و فن آوری نوین صنعتی سازی ساختمان در مصلای بزرگ امام (ره)

ششمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان و همایش تخصصی تجهیزات و فن آوری نوین صنعتی سازی ساختمان از 3 لغایت 6 آبان ماه از ساعت 9:30 صبح تا 17 بعدازظهر در مصلای بزرگ امام (ره) برگزار گردید. ارائه جدید ترین فن آوری ها، آشنایی با مباحث فنی و اجرایی صنعتی سازی ساختمان و ایجاد بازار مناسب […]

ششمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان و همایش تخصصی تجهیزات و فن آوری نوین صنعتی سازی ساختمان از 3 لغایت 6 آبان ماه از ساعت 9:30 صبح تا 17 بعدازظهر در مصلای بزرگ امام (ره) برگزار گردید. ارائه جدید ترین فن آوری ها، آشنایی با مباحث فنی و اجرایی صنعتی سازی ساختمان و ایجاد بازار مناسب برای عرضه تولیدات صنعت ساختمان از مهم ترین اهداف بر پایی این نمایشگاه بود که با حضور  بیش از 70 شرکت برگزار گردید. شرکت گروه صنعتی سپاهان برای اولین با در این نمایشگاه حضور بهم رسانید و موفق به دریافت لوح برگزیده غرفه برتر گردید.

IMG_5079IMG_5078 IMG_5076IMG_5068