نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران با حضور مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در محل دائمی نمایشگاههای تهران در مساحت 19 هزار متر و با حضور چشمگیر شرکتهای داخلی و خارجی افتتاح شد. در این نمایشگاه  209 شرکت خارجی از 27 کشور حضور داشتند. این تعداد حضور کشورهای خارجی 35 درصد […]

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران با حضور مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در محل دائمی نمایشگاههای تهران در مساحت 19 هزار متر و با حضور چشمگیر شرکتهای داخلی و خارجی افتتاح شد. در این نمایشگاه  209 شرکت خارجی از 27 کشور حضور داشتند. این تعداد حضور کشورهای خارجی 35 درصد رشد نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
در این نمایشگاه 446 شرکت داخلی فعال در بخش ماشین آلات خطوط تولید، تجهیزات صنعتی وکارگاهی، ابزار آلات صنایع پیشرفته، اتوماسیون صنعتی، خدمات فنی ومهندسی، سرمایه گذاری صنعتی آخرین توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از14 لغایت 17 مهرماه از ساعت 9 صبح تا 16 بعد از ظهر در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید و شرکت گروه صنعتی سپاهان مانند سالهای گذشته در این نمایشگاه حضور یافت.

IMG_4766IMG_4691 IMG_4679IMG_4677 IMG_4635