هفتمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات

گروه صنعتی سپاهان
شما را به بازدید از غرفه این شرکت در
*هفتمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات*
پروفیل فولادی،ماشین آلات و صنایع وابسته دعوت می نماید.

18 الی 21 مهرماه 1400
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران