کسب استاندارد تشویقی لوله های آبرسانی و فاضلاب

شرکت گروه صنعتی سپاهان با کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای محصولات لوله های آبرسانی و فاضلاب به افتخاری دیگر دست پیدا نموده است.   api pipe

شرکت گروه صنعتی سپاهان با کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای محصولات لوله های آبرسانی و فاضلاب به افتخاری دیگر دست پیدا نموده است.

ISIRI67710001-NEW

 

api pipe