سهامداران

در این صفحه شما می توانید نیاز های خود در رابطه با اطلاعات سهام شرکت گروه صنعتی سپاهان را بیابید. در این قسمت اطلاعات مربوط به نحوه توزیع سود سهام، نحوه توزیع اوراق سهام و آگهی افزایش سرمایه را می توانید بیابید.
سهامداران
.
.
.
دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
نحوه توزیع سود سهام
نحوه توزیع اوراق سهام
آگهی افزایش سرمایه

 

  • دانلود فرم تكميل اطلاعات سهامداران