صورت های مالی

شما در این صفحه می توانید صورت های مالی شرکت گروه صنعتی سپاهان در زمان های مختلف را مشاهده و بررسی نمائید.

صورت های مالی

  • EPS سه ماهه
  • EPS شش ماهه
  • EPS نه ماهه
  • EPS دوازده ماهه
  • EPS پیش بینی سالیانه
  • EPS واقعی سالیانه
  • تعديلات