نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

گروه صنعتی سپاهان تولید کننده انواع لوله های صنعتی، ساختمانی، گاز و خطوط  شبکه انتقال: مقدم شما را جهت بازدید از غرفه این شرکت در بیست و یکمین نمایشاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، گرامی می دارد.

محل دائمی نمایشگاه بین امللی تهرات

تاریخ: 19 الی 22 مهرماه 1401

ساعت بازدید:8 الی 16

سالن خلیج فارس 44 طبقه دوم