گواهی نامه CE

افتخاری دیگر برای شرکت گروه صنعتی سپاهان در راستای خدمت رسانی به مشتریان عزیز با اخذ گواهینامه CE،محصولات تولیدی شرکت گروه صنعتی سپاهان موفق به ورود و مصرف در بازارهای کشورهای اروپایی گردید.  

افتخاری دیگر برای شرکت گروه صنعتی سپاهان در راستای خدمت رسانی به مشتریان عزیز

با اخذ گواهینامه CE،محصولات تولیدی شرکت گروه صنعتی سپاهان موفق به ورود و مصرف در بازارهای کشورهای اروپایی گردید.