دعوت به همکاری

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام) در صورت نیاز به منظور تکمیل نیروی انسانی  در این صفحه اعلام خواهد نمود

 

فرم استخدام

  نام و نام خانوادگی

  نام پدر

  شماره شناسنامه

  سال

  ماه

  روز

  وضعیت تأهل

  جنسیت

  تلفن همراه

  تلفن منزل

  پست الکترونیکی

  محل سکونت

  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  میزان تسلط

  زبان خارجی مورد تسلط

  میزان تسلط

  زبان خارجی مورد تسلط

  مدت زمان خدمت

  ۱- نام سازمان / سمت

  مدت زمان خدمت

  ۲- نام سازمان / سمت

  سوابق مرتبط

  تاریخ آمادگی به کار(ماه)

  تاریخ آمادگی به کار(روز)

  ۱- ردیف شغل درخواستی

  تاریخ آمادگی به کار(ماه)

  تاریخ آمادگی به کار(روز)

  ۲- ردیف شغل درخواستی

  ارسال فایل(اختیاری)

  captcha

  ارسال مجدد