دعوت به همکاری

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام) به منظور تکمیل نیروی انسانی دفتر مرکزی خود در تهران نیاز به متخصصین مدیریت مالی ، مدیریت بازرگانی، فناوری اطلاعات دارد.
لذا از دانشجویان متقاضی که در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند دعوت می گردد در صورت تمایل، سوابق تحصیلی و کاری خود را در فرم زیر تکمیل نمایند.

 

۱- مدیریت مالی
۲- مدیریت بازرگانی
۳- فناوری اطلاعات

 

فرم استخدام

  نام و نام خانوادگی

  نام پدر

  شماره شناسنامه

  سال

  ماه

  روز

  وضعیت تأهل

  جنسیت

  تلفن همراه

  تلفن منزل

  پست الکترونیکی

  محل سکونت

  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  میزان تسلط

  زبان خارجی مورد تسلط

  میزان تسلط

  زبان خارجی مورد تسلط

  مدت زمان خدمت

  ۱- نام سازمان / سمت

  مدت زمان خدمت

  ۲- نام سازمان / سمت

  سوابق مرتبط

  تاریخ آمادگی به کار(ماه)

  تاریخ آمادگی به کار(روز)

  ۱- ردیف شغل درخواستی

  تاریخ آمادگی به کار(ماه)

  تاریخ آمادگی به کار(روز)

  ۲- ردیف شغل درخواستی

  ارسال فایل(اختیاری)

  captcha

  ارسال مجدد